Wie ons is

Welkom aan alle lede en nuwe lede. Hierdie is ʼn elektroniese platform waar almal kan handeldryf op 'n "Aanbod" basis. Maw... alle voorraad is onderworpe aan ʼn aanbod en spertyd. Hierdie is sy poging om weer die ekonomie wettiglik aan die gang te kry.

TERME EN VOORWAARDES

 

• Geen Politiek. 


• Geen grappies of snaakse video’s.. behalwe video’s oor produkte. 


• Geen rassisme. 


• Geen beledigings, argumente of vuil-taal gebruik. 


• Geen bedrog of onetiese besigheid. 


• Deelnemers moet direk op die blad, sigbaar aan almal, met mekaar onderhandel onder toesig van Die Afslaer. Sodra 'n transaksie beklink is kan hul mekaar privaat kontak oor lewering en betaling. (Hierdie reëling kan verander) 


• Alle partye moet tussen wetlike riglyne handel en optree. Ken die Verbruikerswet. Wet op Tweedehandse goedere. Handelaars moet by SAPD geregistreer wees asook by hul Handels Vereenigings.
• Alle gebruikers word weereens gemaan tot Besigheids Etiek. 


• Diegene wat oortree sal hier "gename en geshame" word en indien nodig verwyder en geblok word van groep. 


• Indien jy voortydig aan ʼn verkoper oorbetaal... doen jy dit op eie risiko. 


• Wees bedag ... en weet dat die Verbruikerswet ook ʼn Afkoel Tydperk toelaat. Toets die produk by die Verkoper. 


• Geen Koper kabels. 


• Alle elektriese ware moet 'n Reeksnommer byhê. 


• Die Afslaer se Domiciluim is Potchefstroom. • Regsaksies sal tussen partye gevoer word.. en Die Afslaer sal nie betrek word nie. 


• Verkopers moet item volledig beskryf... ook of dit werk en in watter toestand dit is. Verkoper sal daarvoor verantwoordelik gehou word. Gee ook inligting wat waarde en prys kan beïnvloed. 


• Verkoper moet sy eie spertyd aandui vir aanbiedings, verkieslik tyd en datum. Verkopers word gemaan om die integriteit van n koper se betaling na te gaan. 


• Die leweringspunt vir transaksies hier word geag as die Veilings perseel in Potchindustria Meenende dat dit help nie jy koop ʼn winskoop in Timbuktu ... maar dit kos jou ʼn fortuin om hom in Potch te kry. Sou die item ver wees.. meld dit asb... maar leweringspunt... Potch. 


• Deel nemers word afgeraai om hul items gelyktydig op 2 of meer Platforms te adverteer. Dit skep baie verwarring. 

 

• Sondag mag daar geen handel gedryf word nie. 


• ‼️ Elke Sondag sal Admin die week se data uitvee om spasie en praktiese redes. 


• Die voorraad wat nie verkoop is nie... sal weer gelaai moet word deur die verkoper.. met nodige inligting by.

NYT2008112513121463C
Dit is n VEILING....

Kom ons geniet die Uniekheid van ons Veilingsblad.

Kopers kan hier werklik waarde vir hul geld kry en Verkopers kan hul produkte meet teen Markkragte.

Alle voorraad is onderworpe aan n AANBOD.... en SPERTYD.


Verkopers volg die volgende eenvoudige stappe.


1) Duidelikke foto/s.

2) n Volledige beskrywing.

3) n Verwagte waarde/reserwe.

4) n SPERTYD.


Verkopers het wel die opsie om te verkoop sodra hy sy 'Reserwe' bereik het... maar... dan moes hy dit in sy oorspronklikke plasing uitdruklik meld.

(onthou... hy kon dalk meer as sy reserwe gekry het)


Kopers maak dan so... Druk op foto van item waarop jy bie... trek na links... ('left')... en n mini foto sal op jou skerm verskyn.

Tik jou aanbod in en Pos (pyltjie).


Hierdie is n Unieke konsep van Die Afslaer...en jy is ook dan deel van n NETWERK.


(en lees gerus die Reëls).

business-partner
Voeg Sakevriende by ...

As jy Sakevriende tot Die Afslaer wil toevoeg... bo en behalwe om skakel te stuur... druk op blad se Mashoof... blad maak oop... en jy kies 'ad members'... dan kan jy uit jou eie Kontakte mense byvoeg... gegewe dat hul reeds op Telegram moet wees.


Voeg gerus by.. as hulle dit nie geniet nie kan hul maklik weer die blad verlaat?

Maar... ek glo hul sal die Eiesoortigheid en Handel geniet.

Caution_sign_used_on_roads_pn.svg
Vermaning....

Moenie dieselfde item gelyk op 2 platforms gelyk adverteer.


Dit skep verwarring en as almal opgestoom is bel hulle my.


Vir dieselfde rede het ons al mense moes blok.


Asseblief.

R90bd0ee64223f8947cf7a3e025d17ae5
Vermoede ...

Die Afslaer gaan van die vermoede uit dat die Verkoper die volle en regmatige eienaar is van die item wat hy adverteer.


Dit sluit enige belang van n 3e party in.. bv Huurkoop, Pand ens.

Indien enige ander belang bestaan... en nie uitdruklik verklaar word... sal dit geag word as bedrog.

click hier

discountclub.co.za

Die Span

Welkom aan alle lede en nuwe lede.  Hierdie is ʼn elektroniese platform waar almal kan handeldryf op 'n "Aanbod" basis.  Maw... alle voorraad is onderworpe aan ʼn aanbod en spertyd. Hierdie is sy poging om weer die ekonomie wettiglik aan die gang te kry.

Piet
Piet Badenhorst

Stigter

Kobus enCharlene
Kobus en Charlene Schoeman

Admin

My Diensfoon:

Stem/sms 828007321


Slimfoon:

Whatsapp 0763260936


Epos: 

pietvyfhoek@gmail.com

Die Afslaer Gemeenskap netwerk Potchefstroom
Maak kontak met ons
Telegram: 0763260936